Přechodné dopravní značení

Dle Vašich požadavků navrhneme jakékoli realizovatelné omezení silničního provozu na kterékoli pozemní komunikaci. Toto omezení je navrženo s minimálními náklady s dodržením všech zásad bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (dle technických podmínek TP 66 a souvisejících předpisů). Po vzájemné domluvě jsme schopni tento návrh doplnit nadstandartními druhy opatření – zvýrazňující desky, preventivní měřiče rychlosti, změna vodorovného dopravního značení apod.

Toto opatření dále po domluvě projednáme se všemi dotčenými orgány státní správy (vlastníky a správci komunikací, dotčenými přepravci hromadné dopravy osob, dopravními inspektoráty Policie ČR apod.) a následně dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb. požádáme o stanovení přechodného dopravního značení na příslušné pověřené obci.

Jako nadstandatní službu poskytujeme vyřízení zvláštního užívání komunikací dle § 24 zákona č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pro potřeby realizace DIO.

Služby obsažené pod bodem č. 2 a 3 jsou pro naše stálé zákazníky samozřejmě zdarma.

Provádění dopravně inženýrských opatření (DIO)
Tato služba navazuje na předchozí návrh DIO (není však podmínkou a lze ji objednat samostatně). Pro tuto činnost je firma vybavena certifikovanými profesionálními prostředky a materiály. A to jak množstvím, tak sortimentem dopravních značek včetně veškerých světelných zařízení.

Dopravní značení a zařízení dovezeme na místo dopravního omezení, nainstalujeme a po celou dobu trvání omezení zajišťujeme bezchybný provoz. Jsme schopni prakticky kdykoliv zareagovat na potřeby zákazníka, nebo požadavky Policie ČR, případně jiného zúčastněného orgánu. Pro tyto účely je u naší firmy zřízena nepřetržitá pohotovost, která v co nejkratším čase zajišťuje potřebná doplňování, nebo pozměňování námi provedených dopravně inženýrských opatření.
 

Partneři

SIGNEX KH Břeclav s.r.o.
Bratislavská 929/7
691 45 Podivín
tel., fax: 519 344 194
tel., mobil: 777 595 989
E-mail: signex@seznam.cz
SIGNEX, spol. s r.o.
Holzova 138
627 00 Brno
Tel: 545 226 021-4
Fax: 545 217 024
E-mail: signex@signex.cz
Proznak
Praha, Kladno, Příbram, Ostrava
www.proznak.cz
SIGNEX 
					CZ Třebíč, s.r.o. - netkatalog.czDopravní značení, značky - netkatalog.cz